We leven in een bijzondere tijd waarin nog weinig aandacht is voor elkaar.
De individualisering van de samenleving, het “druk zijn” met onszelf en ons jachtige leven, maakt dat er nog weinig oog is voor elkaar. Vereenzaming ligt op de loer en langzaam beginnen we elkaar te verliezen.

Enkele betrokken parochianen vanuit de Paterskerk en Grote Kerk van Venray hebben daarom het initiatief genomen om dit aan te pakken en door middel van ontmoetings-ochtenden mensen samen te brengen (gestart in februari 2023). Het doel van deze bijeenkomsten is om samen in gesprek te gaan, aandacht te hebben voor elkaar en eventueel spelletjes te doen.
Ook is pastoor Jack Geudens aanwezig op deze ochtenden voor eventuele geestelijke ondersteuning.
We sluiten deze ochtenden altijd af met een broodje, soep of een andere versnapering waarvoor na afloop een vrijwillige bijdrage mogelijk is.

De ontmoetingsochtenden worden in principe elke 2e woensdag van de maand gehouden op de pastorie van de Paterskerk, Leunseweg 5 te Venray. De ochtenden beginnen om 10:30 uur en duren tot ongeveer 13:00 uur.
Aanmelding hiervoor is niet noodzakelijk. Mocht u vragen hebben of problemen met het vervoer naar deze bijeenkomsten, neem dan even contact op met Tonnie Engels (tel. 06-40035686).

Onderstaand de data voor 2024:

 • 10 januari 2024
 • 14 februari 2024
 • 13 maart 2024
 • 10 april 2024
 • 8 mei 2024
 • 12 juni 2024
 • 10 juli 2024
 • 14 augustus 2024
 • 11 september 2024
 • 9 oktober 2024
 • 13 november 2024
 • 11 december 2024

Wij hopen u te mogen ontmoeten op deze dagen!