Een viering voor iedereen die “jong van hart” is!

Op zondag: 12 november / 17 december / 14 januari / 4 februari om 11.00 uur in de Paterskerk. (verdere planning volgt)

Eucharistievieren is God dankzeggen en Jezus ontmoeten!
Dat doen we door eerbiedig de liturgie van de Kerk te vieren. Biddend en zingend met goed gekozen liederen die onze beleving versterken, openen wij ons voor Gods liefde. Vanwege de verschillende nationaliteiten in onze parochie zingen we Engels- en Nederlandstalige liederen.

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting in de parochiezaal met een bakkie..

Het geheel wordt gedragen door Pastoor Martinus en Arthur Gerritzen en de jongeren en tieners van onze parochies.
Informatie over de samenkomsten van Tienergroep ”10.4. Christ” en Jongerengroep “Connect” vindt u verderop. De muzikale (bege)leiding en de zang ligt in de handen van Arthur Gerritzen en Rick van den Ham.