Het woord ’diaconie’ komt van het Griekse diakonia en betekent dienst. Vanaf het allereerste begin heeft de Kerk de dienst aan de naaste als een van haar belangrijkste taken gezien. In het diaconaat geeft de Kerk handen en voeten aan Gods bedoeling te werken aan een rechtvaardige wereld, waarin ieder mens tot zijn recht komt, en op bijzondere wijze mag delen in Gods liefde door medemensen aangereikt.
De katholieke Kerk in Nederland is bij tal van sociale en diaconale projecten en werkvelden betrokken.

Denk aan:
– Diaconie bezoekgroep
– Werkgroep bezinningsmiddag
– Inzegening Kermis en Kerststal
– Eucharistie viering/woord communie dienst in ’t Schöpke op vrijdag
– Ontmoetingsochtend 2e woensdag van de maand in de pastorie van de Paterskerk