Het ontstaan van de Diaconie bezoekgroep

Op 1 maart 1995 is op initiatief van de toenmalige Deken Coenen, een zogenaamde diaconie bezoekgroep opgericht. Naast de priesters ligt er voor iedere gelovige de taak om om te zien naar elkaar. Bij de start bestond de groep uit 5 vrijwilligsters. Het zijn dus niet alleen zieken die wij bezoeken, maar zeker ook ouderen, alleenstaanden en mensen die recent een partner hebben verloren.

Uiteraard maken wij vooraf eerst een afspraak en dan merk je al snel of er een behoefte bestaat aan een bezoekje. Na het eerste bezoek kunnen meerdere bezoekjes volgen als daar behoefte aan is.Gemiddeld genomen komen wij als werkgroep zo’n drie keer per jaar op de pastorie bij elkaar voor overleg en uitwisseling van ervaringen. Bij dit overleg is uiteraard ook de Deken aanwezig, zodat hij op de hoogte blijft van hetgeen er leeft onder zijn parochianen.

Wij roepen hierbij ook iedereen op om eventuele mensen die voor een bezoek in aanmerking zouden kunnen komen aan ons door te geven. Natuurlijk houden wij zelf ook onze ogen en oren open om alert te kunnen reageren op bepaalde signalen.

Wellicht dat sommige mensen behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek met de deken en dat kan natuurlijk altijd middels; telefoon 0478-550740 of per e-mail naar deken@rkvenray.nl

Aanmelding van mensen die een bezoek op prijs zouden kunnen stellen kan bij de coördinatrice Catherine Mijnster; telefoon: 06-30543778; email: diaconie@rkvenray.nl

Zoals zo vaak geldt ook hierbij:“Gedeelde smart is halve smart”.