De Eerste H. Communie vindt plaats op 29 mei 2022 om 11:30 uur.

Voorbereiding
De kinderen krijgen een informatiemap met het communieproject, hierin wordt op school gewerkt, maar ook thuis dit om de ouders de gelegenheid te geven hun kind te volgen bij de voorbereiding van de Eerste H. Communie.

Via het onderstaande inschrijfformulier kunt u uw kind voor 15-10 aanmelden.

Naast de voorbereiding op school zijn er een aantal bijeenkomsten op zondagochtend waarin we samen naar de H. Mis gaan , knutselen in het zaaltje, speurtocht in de kerk houden, liedjes oefenen etc. Ondersteuning van ouders hierbij is erg prettig.
Juiste data van deze activiteiten ontvangt u na de aanmelding zo spoedig mogelijk.

Aan de ouders wordt een bijdrage van € 55,- gevraagd, hiervan is €30,- voor de diverse activiteiten en daaraan gekoppelde onkosten.

Mw. Miranda Lutters stelt een werkgroep samen van contactouders, die tot na de communie 3x bij elkaar komen. En met andere ouders de versiering in de kerk verzorgen, Hierin participeert van elke school 1 ouder.

Contactpersoon communie is: mw. Ans Bistervels-de Deckere 06-57331684

Zij wordt hierbij ondersteund door mw. Miranda Lutters en mw. Sylvia Houwen-Heijnen en Arthur Gerritzen.(voor de liedjes)

Invullen wanneer gebruik gemaakt wordt van de machtiging
Invullen wanneer gebruik gemaakt wordt van de machtiging