De christelijke initiatie bestaat uit drie sacramenten: het doopsel, de Eerste H. Communie en het H. Vormsel. Bij kinderen worden die drie sacramenten niet in één keer toegediend, maar op verschillende momenten. Na hun doopsel nemen kinderen op latere leeftijd bij hun Eerste H. Communie voor het eerst deel aan de eucharistie. Zij kunnen dan voortaan bij de communie-uitreiking het Lichaam van Christus ontvangen. De Eerste Communie is een belangrijk en feestelijk moment in de geloofsopvoeding van kinderen. Paus Franciscus zegt over het ontvangen van de communie: “Het is Christus die in werkelijkheid naar ons toekomt om ons in Zich op te nemen. Het gaat om een ontmoeting met Jezus! Laten we eucharistie vieren: Jezus ontvangen die ons in Hem verandert, maakt ons sterker. De Heer is zo goed en zo groot!”

Voorbereiding Eerste H. Communie

De Eerste Communie wordt na een intensieve periode van voorbereiding aan de kinderen uitgereikt tijdens een eucharistieviering. Op die manier is de hele kerkgemeenschap bij dit feestelijke moment betrokken.Voorafgaand aan de Eerste H. Communie is er voor de kinderen gelegenheid de vieringen van de kerk en de andere sacramenten te ontdekken.

De datum van de viering waarin de kinderen hun Eerste H. Communie ontvangen wordt z.s.m. na aanmelding gecommuniceerd. 

Hoe meld ik mijn kind aan voor de Eerste H. Communie?

Wanneer uw kind rond de 8 jaar (groep 4-5) is, kunt u het aanmelden voor de Eerste H. Communie. Vult u daarvoor het onderstaande aanmeldingsformulier in. Na ontvangst van het formulier nemen we contact met u op. Aanmelden kan tot 1 oktober.

Hoe verloopt de voorbereiding op de Eerste H. Communie?

De communicanten worden op dit sacrament voorbereid in een aantal bijeenkomsten welke starten in september. Daarin leren de kinderen Jezus kennen als Iemand die bij hen wil zijn. Deze nabijheid van Jezus mogen ze heel bijzonder ervaren in de Heilige Communie. Ouders krijgen de kans deel te nemen aan een aantal catechese avonden waarin wordt verteld wat de kinderen geleerd hebben in hun lessen.  

Wat kost de Eerste H. Communie?

De parochie vraagt aan de ouders een bijdrage in de onkosten die gemaakt worden voor de voorbereiding op de Eerste H. Communie als zij niet aan de kerkbijdrage deelnemen. Deze bijdrage bedraagt € 62,50.

Geselecteerd: 0