De Eerste H. Communie in de Grote Kerk vindt plaats op 4 juni 2023 om 11.30 uur, de Eerste H. Communie in de Paterskerk op 14 mei om 11.00 uur.

Op 6 oktober 2022 is er een eerste ouderavond, waarin het hele jaarprogramma toegelicht wordt. Vanaf de herfstvakantie start de catechese ter voorbereiding.

Via het onderstaande inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden.

Aan de ouders die niet deelnemen aan de Kerkbijdrage wordt een bijdrage van € 60 gevraagd. Zie hieronder.

Contactpersoon Eerste H. Communie is: mw. Nicolle Lutters (catechese@rkvenray.nl).

Uw gegevens worden louter gebruikt voor de ledenadministratie (parochieadministratie) van de parochies.
Invullen wanneer gebruik gemaakt wordt van de machtiging
Invullen wanneer gebruik gemaakt wordt van de machtiging