De Eerste H. Communie in de Grote Kerk vindt plaats op 26 mei 2024 om 11.30 uur.

Op 26 september 2023 is er een eerste ouderavond, waarin het hele jaarprogramma toegelicht wordt. Vanaf de herfstvakantie start de catechese ter voorbereiding.

Via het onderstaande inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden.

Aan de ouders die niet deelnemen aan de Kerkbijdrage wordt een bijdrage van € 75,- gevraagd, alles inclusief. Zie hieronder.

Contactpersoon Eerste H. Communie is: mw. Nicolle Lutters (catechese@rkvenray.nl).Uw gegevens worden louter gebruikt voor de ledenadministratie (parochieadministratie) van de parochies.
Invullen wanneer gebruik gemaakt wordt van de machtiging
Invullen wanneer gebruik gemaakt wordt van de machtiging