De Eerste H. Communie in de Grote Kerk vindt plaats op 22 mei 2022 om 11;30 uur, de Eerste H. Communie in de Paterskerk op Tweede Pinksterdag (maandag 6 juni)

Voorbereiding
De kinderen krijgen een informatiemap met het communieproject, hierin wordt op school gewerkt, maar ook thuis dit om de ouders de gelegenheid te geven hun kind te volgen bij de voorbereiding van de Eerste H. Communie.

Via het onderstaande inschrijfformulier kunt u uw kind voor 15-10 aanmelden.

Naast de voorbereiding op school zijn er een aantal bijeenkomsten op zondagochtend waarin we samen naar de H. Mis gaan , knutselen in het zaaltje, speurtocht in de kerk houden, liedjes oefenen etc. Ondersteuning van ouders hierbij is erg prettig.

Juiste data van deze activiteiten ontvangt u na de aanmelding zo spoedig mogelijk.

Aan de ouders wordt een bijdrage van € 55,- / € 60 gevraagd, hiervan is €30,- / € 35 voor de diverse activiteiten en daaraan gekoppelde onkosten.

Voor de Grote Kerk is door mw. Ans Bistervels, samen met mw. Sylvia Heijen een werkgroep samengesteld van contactouders, die tot na de communie 2x bij elkaar komen. De ouders verzorgen de versiering in de kerk. Hierin participeert van elke school 1 ouder.

In de Paterskerk wordt geen werkgroep samengesteld maar kunnen ouders, als ze willen, meehelpen aan de bijeenkomsten op de voorbereidingszondagen.

Contactpersoon Eerste H. Communie Grote Kerk is: mw. Ans Bistervels-de Deckere 06-57331684

Zij wordt hierbij ondersteund door mw. Sylvia Houwen-Heijnen, (Miranda Lutters) en Arthur Gerritzen. (voor de liedjes)

Contactpersoon Eerste H. Communie Paterskerk is Tonnie Engels, 06-40035686

Invullen wanneer gebruik gemaakt wordt van de machtiging
Invullen wanneer gebruik gemaakt wordt van de machtiging