De Grote Kerk kent een grote groep vrijwilligers, zeer verschillend van aard en frequentie van samenkomen. Naast de vertrouwde gezichten van misdienaars, acolieten en lectoren zijn er veel groepen die voor de kerkganger niet zichtbaar zijn, maar die allemaal onmisbaar zijn voor een goed functioneren van onze kerk.

Denk aan de schoonmaakploeg, strijksters, koperpoetsers, tuinlieden, kerststalbouwers,  ziekenbezoekgroep, avondwakegroep, collectanten, EHBO-ers, carillongroep, suppoosten, vastenaktiegroep, administratie- en kerkbijdrage groep……

Dan zijn er een aantal koorzangers, waarvoor we hopen dat er na de corona versterking mag komen!

Bent u geinteresseerd in bovengenoemde werkzaamheden kunt u dit kenbaar maken in onderstaand formulier of stuur een mail naar vrijwilligers@rkvenray.nl. Samen met U kunnen we dan kijken naar een passende match. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet, Maria Welschen.
Coordinator vrijwilligers Grote Kerk.