In Venray hebben we één kerkbestuur voor de Grote kerk en de Paterskerk.
Het kerkbestuur bestaat uit:

HeH. Deken E. Smeets
Voorzitter

dhr. Tonnie Engels
Vice-voorzitter

dhr. Michel Creemers
Secretaris

dhr. Maris Heijnen
Penningmeester

mevr. Catherine Mijnster- van den Broek
Diaconie

mevr. Maria Welschen-Burgman
Vrijwilligers

dhr. Jan van Goch
Gebouwen Grote kerk

dhr. Bernard van den Oever
Gebouwen Paterskerk

dhr. Leo van Dijck
Rectoraat St. Jozef

dhr. Rob Bisschops
Notulist