In Venray hebben we één kerkbestuur voor de Grote kerk, Paterskerk en Smakt.
Het kerkbestuur bestaat uit:

HeH. Deken E. Smeets
Voorzitter

dhr. Twan Peeters
Vice-voorzitter

dhr. Michel Creemers
Secretaris

dhr. Maris Heijnen
Penningmeester

mevr. Catherine Mijnster- van den Broek
Diaconie

dhr. Jan van Goch
Gebouwen Grote kerk

dhr. Leo Pouwels
Gebouwen Paterskerk

dhr. Leo van Dijck
Rectoraat St. Jozef

dhr. Rob Bisschops
Notulist