Het rectoraat* bestaat uit:
– Rectoraat H. Jozef Smakt (in de volksmond genoemd St. Jozef)
– Rectoraat Onze Lieve Vrouw Zeven Smarten Holthees.

Middels een convenant tussen de bisdommen Den Bosch en Roermond is het rectoraat OLV Zeven Smarten toegevoegd aan het bedieningsgebied van St. Jozef Smakt; maakt dejuro nog deel uit van het bisdom Den Bosch maar defacto van het bisdom Roermond


Kerkbestuur

HeH. Deken E. Smeets
Voorzitter

Leo van Dijck
Secretaris
Penningmeester
Beheerder kerkhof

Thea Logtens-Roosen
Eerste communie
Vormsel

Trudy Janssen-van Schijndel
Vrijwilligers

Henk Hendriks
Onderhoud gebouwen Onderhoud park

* Rectoraat: Een kerk die onder een rector staat en een zekere mate van onafhankelijkheid geniet binnen een katholieke parochie. In veel gevallen zijn voormalige rectoraten later parochies geworden.