Opgeven misintenties

Grote kerk en Paterskerk

Administratie en opgeven misintenties op weekdagen (behalve woensdag) van 9.30 tot 11.00 uur.
Adres pastorie: Eindstraat 6
Telefoon: (0478) 550740
Email: pastorie-grotekerk@rkvenray.nl
Bankrekeningnummer Grote Kerk: NL49ABNA0579739481
Bankrekeningnummer Paterskerk: NL17ABNA0231808526

Rectoraat St. Jozef

Telefoon: (0478) 636248


Gulden mis in de Paterskerk 2022

Het is een oud gebruik in de advent, om in het donker de Mis met enkel kaarslicht te vieren, t.e.v. Maria, de zogenaamde Gulden Mis. Dit jaar is dat op zaterdag 17 december om 7.00 uur in de ochtend. Wie er eerdere jaren geweest is is onder de indruk van de speciale sfeer die kerk en tijdstip op dat moment met zich meebrengen. Welkom.


3 december – 9 december

Zaterdag 3 december
13.00 u. Grote Kerk: Kerk open voor stil gebed en gesprek priester
17.30 u. Paterskerk: Biechtgelegenheid
18.00 u. Paterskerk: H. Mis (Zang: Crescendo)
19.15 u. Grote Kerk: H. Mis Thei van den Bekerom en Mariet van den Bekerom; Wiel Vermeulen jaardienst; Overleden familie Van de Steeg-Gieben;

Zondag 4 december; 2e zondag van de Advent
9.30 u. Grote Kerk: H. Mis Fenk Faesen; Piet Aben;
11.00 u. Paterskerk: H. Mis (Zang: Zangers van Sint Frans)
11.00 u. Smakt: Eucharistieviering (koor) René en Annie Buijzen-Dieteren; Overleden Truus van Kempen-Bongartz

Maandag 5 december
8.35 u. Grote Kerk: Morgengebed
9.00 u. Grote Kerk: H. Mis Johan en Therese Schaeffers; Sint Nicolaas Gilde;
18.00 u. Paterskerk: Rozenkrans
18.30 u. Paterskerk: H. Mis

Dinsdag 6 december; H. Nicolaas, bisschop
9.00 u. Grote Kerk: H. Mis (Na de Mis litanie van alle heiligen)
18.00 u. Paterskerk: Rozenkrans
18.30 u. Paterskerk: H. Mis

Woensdag 7 december; H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
9.00 u. Grote Kerk: H. Mis (Na de Mis litanie van alle heiligen) Jan Jansen;
9.30 u. Smakt: H. Mis Voor de weldoeners van deze kapel en vereerders van St. Jozef
18.00 u. Paterskerk: Rozenkrans
18.30 u. Paterskerk: H. Mis

Donderdag 8 december; Onbevlekte ontvangenis van de Heilige maagd Maria
9.00 u. Grote Kerk: H. Mis Voor onze bisschop
17.30 u. Paterskerk: Aanbidding van het Allerheiligste
18.00 u. Paterskerk: Rozenkrans
18.30 u. Paterskerk: H. Mis Voor ons bisdom

Vrijdag 9 december;
8.35 u. Grote Kerk: Morgengebed
9.00 u. Grote Kerk: H. Mis
15.00 u. Paterskerk: Uur van de goddelijke Barmhartigheid
18.00 u. Paterskerk: Rozenkrans
18.30 u. Paterskerk: H. Mis


10 december – 16 december

Zaterdag 10 december
09.00-12.00 u. Smakt: Programma IEFE in de St Jozefkerk voor Poolse mensen
13.00 u. Grote Kerk: Kerk open voor stil gebed en gesprek priester
17.30 u. Paterskerk: Biechtgelegenheid
18.00 u. Paterskerk: H. Mis Voor diaken br. Stefan Ansinger o.p., vandaag gewijd
19.15 u. Grote Kerk: H. Mis Johan en Marie Jonkers-Claessens en overleden familie; jaardienst Käthe Verstraelen-Bakker, echtgenoot Adrie Verstraelen, zoon Adri en dochter Rita;

Zondag 11 december; 3e zondag van de Advent
9.30 u. Grote Kerk: H. Mis Jan en Dora Raymakers-Botden; Piet Aben;
11.00 u. Paterskerk: H. Mis (Zang: Zonnelied) Liesbeth Philipsen;
12.15 u. Inzegenen kerststal Grote Markt
11.00 u. Smakt: Eucharistieviering (koor) Overleden Marie van de Winkel-van Kempen; jaardienst overleden ouders Johannes Claessens en Huberta Poels en familie
Doopsel Logan Verheijen

Maandag 12 december
8.35 u. Grote Kerk: Morgengebed
9.00 u. Grote Kerk: H. Mis
18.00 u. Paterskerk: Rozenkrans
18.30 u. Paterskerk: H. Mis

Dinsdag 13 december; H. Lucia, maagd en martelares
9.00 u. Grote Kerk: H. Mis (Na de Mis litanie van alle heiligen)
18.00 u. Paterskerk: Rozenkrans
18.30 u. Paterskerk: H. Mis

Woensdag 14 december; H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar
9.00 u. Grote Kerk: H. Mis
9.30 u. Smakt: H. Mis Voor de weldoeners van deze kapel en vereerders van St. Jozef
18.00 u. Paterskerk: Rozenkrans
18.30 u. Paterskerk: H. Mis

Donderdag 15 december
09.00-12.00 u. Smakt: Programma IEFE in de St Jozefkerk
9.00 u. Grote Kerk: H. Mis
17.30 u. Paterskerk: Aanbidding van het Allerheiligste
18.00 u. Paterskerk: Rozenkrans
18.30 u. Paterskerk: H. Mis

Vrijdag 16 december
8.35 u. Grote Kerk: Morgengebed
9.00 u. Grote Kerk: H. Mis
15.00 u. Paterskerk: Uur van de goddelijke Barmhartigheid
18.00 u. Paterskerk: Rozenkrans
18.30 u. Paterskerk: H. Mis