Steeds opnieuw kwamen ze als een rode draad langs in nagenoeg alle voordrachten en cursussen over liturgie en kerkmuziek: de 150 psalmen. Wereldliteratuur. Tegelijk de eigen gebedsteksten van het volk van God, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Wie ze leest, bidt, zingt, er bij mediteert, ziet zijn hele leven langs komen. Immers alles wat zich kan voordoen in het leven en de wereld van de mens is terug te vinden in de 150 psalmen. Maar tegelijkertijd verkondigt datzelfde psalmboek ons ook dat niets helemaal buiten God om gaat.

Zowel in vreugde en nood, ten tijde van vrede en dreiging, bij geluk en bij diepe tegenslag zoekt en vindt het boek van de psalmen het bij God. Vol vreugde, dan weer vloekend en
tierend. En al duizenden jaren hebben mensen in die psalmen de kracht en de moed gevonden om inderdaad God te vinden in alle omstandigheden van het leven. Jezus zong psalmen.

In navolging van de drie bijeenkomsten in 2023, zijn er wederom drie bijeenkomsten gepland voor het voorjaar 2024, waarin de wereld en de cultuur van de psalmen worden voorgesteld en toegelicht, met veel nadruk op verklaring van de tekst en hun betekenis voor ons hier en nu, binnen en buiten de kaders van liturgie en kerkmuziek. Voorkennis is niet vereist, men is welkom!

De data van 2024 zijn hier te vinden:
Zaterdag 17 februari, 9 maart, 20 april 2024
13.30 uur – 15.00 uur Parochiezaal Gulpen
Zaterdag 24 februari, 16 maart, 13 april 2024
14.00 uur – 15.30 uur Grote Kerk Venray

Aanmelding activiteiten@sgv-roermond.nl
Er wordt een bijdrage van € 5,- per keer gevraagd!