De tweede stap in de groei naar het geloof en het deel uitmaken van de geloofsgemeenschap is het Vormsel. Het is, oneerbiedig gezegd, het tweelingzusje van het Doopsel. Ze vullen elkaar aan. Bij het Vormsel wordt gevierd, dat je het geloof aanvaardt. Wat je als baby bij de Doop niet kon zeggen en belijden, wordt bij het Vormsel wel gezegd. Het Doopsel “overkomt” je; bij het Vormsel maak je zelf de keuze om het geloof in God een plaats te geven in je leven en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort op je te nemen. De wereld is niet van mij alleen, maar die zal ik moeten delen met zovele anderen en dat kun je doen op een manier die zinvol is en geluk geeft. Dat is de manier van Jezus Christus.

Daarom zegt de bisschop die het Vormsel toedient: “Ontvang het zegel van de heilige Geest”. Dat betekent, dat je de manier van Jezus’ leven (dat is dus zijn Geest) ingeprent krijgt. Dat gebeurt met speciale olie die “chrisma” heet. Zoals de olie in de huid dringt, zo blijft de Geest van Jezus Christus niet als een mooi verhaaltje aan de buitenkant plakken, maar die dringt naar binnen en zo kan het een innerlijke overtuiging worden. Je wilt christen zijn, niet omdat het zo hoort of omdat bij de doop dat nu eenmaal zo gezegd is, maar omdat je mee wilt helpen deze wereld leefbaar te maken en gelooft dat God ons daartoe de kracht geeft.

Je zou het kunnen vergelijken met een echtpaar dat een boerderij heeft. Op een dag wordt er een zoon geboren. Het echtpaar hoopt, dat dit kind later de boerderij zal overnemen. De geboorte wordt feestelijk gevierd. Jaren later, als het kind volwassen is, komt het moment dat vader zich terugtrekt en zegt tegen zijn zoon: “Nu ben jij boer”. Het kind krijgt nu de erkenning en de verantwoordelijkheid om het bedrijf voort te zetten. Zo zijn wij niet alleen erfgenamen van het leven dat God ons geeft, maar we zijn er zelf ook verantwoordelijk voor.

Bij het Vormsel wordt ook gevierd, dat we het niet allemaal in ons eentje hoeven te doen. De heilige Geest is een Helper. Hij geeft ons middelen om die verantwoordelijkheid ook echt te dragen. We noemen dat de Gaven van de heilige Geest. Liefde, wijsheid, kracht, dat zijn enkele van die Gaven. Zo is het sacrament van het Vormsel een bevestiging van onze goede talenten. Het is een bemoediging voor ons geloof. Weten dat je er niet alleen voor staat en dat de Geest van Jezus Christus en alle mensen van goede wil om je heen ons helpen om echt mens te zijn.