Kerkenpaspoorten Venray laat in een oogopslag zien wat de toekomst is van de kerkgebouwen in de gemeente Venray. Van elk kerkgebouw is een kerkenpaspoort opgesteld na een gesprek met de eigenaar van het gebouw (voorjaar 2022). Ieder paspoort beschrijft de huidige stand van zaken, het toekomstperspectief en de historische waarde van het gebouw.

Kerkenpaspoorten Venray maakt deel uit van de kerkenvisie gemeente Venray. Deze kerkenvisie heeft als doel om met kerkeigenaren, locatieraden, erfgoedorganisaties, inwoners en andere belanghebbenden het gesprek te voeren over de toekomst van de religieuze gebouwen. Door met elkaar in kaart te brengen wat de wensen en mogelijkheden zijn, kunnen kansen worden benut om – waar mogelijk – kerken als religieus erfgoed te behouden en de leefbaarheid te vergroten.

De kerkenpaspoorten zijn te vinden in de volgende PDF.