Heel lang werd dit het meest gevreesde sacrament genoemd. Wie de ziekenzalving ontving zou spoedig sterven, werd gedacht. Maar zo is het nooit bedoeld en ook nu zegt de kerk uitdrukkelijk, dat met dit sacrament niet gewacht moet worden tot het allerlaatste moment.

Wat is de bedoeling dan wel? Er zijn altijd momenten in ons leven, dat we ons alleen voelen of de moed laten zakken. Er kan ruzie zijn, je kunt je ziek of verward voelen, een relatie loopt stuk of je krachten nemen af door ouderdom. Op al die momenten is het zo belangrijk, dat er iemand is die weet wat er in je omgaat, die even voor je zorgt of iets liefs tegen je zegt. Mensen kunnen elkaars leed verzachten en waarom zou er op die momenten ook niet een hand van God zijn die ons troost geeft of innerlijke kracht?

Er bestaat zo’n teken voor mensen die ziek zijn of door ouderdom aan het einde van hun krachten zijn. Een mens die God in zijn of haar leven wil kennen, zal dit teken verstaan en er blij mee zijn. In het Nieuwe Testament staat in de brief van Jacobus een aanbeveling voor de ziekenzalving. “Als iemand ziek is, bid dan voor deze mens en zalf hem met olie in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden. Redden betekent hier niet dat de zieke weer geheel zal genezen. Het sacrament geeft aan, dat God nabij wil zijn en de zieke wil Hij kracht geven om de moeilijke strijd te doorstaan. God wil dat de mens “heel” blijft, ondanks de pijn of de achteruitgang. Dit sacrament spreekt ook van vergeving. Alles wat de zieke dwars kan zitten, alles wat aan verdriet of mislukking nog is blijven liggen, onuitgesproken bleef, neemt God in een teder gebaar van ons weg.

De ziekenzalving (vaak wordt gesproken over “bedienen”) is een heel mooi sacrament. Het spreekt van gelovig vertrouwen dat in mensen leeft, het spreekt van een zorgende en nabije God die de zieke niet de rug toekeert. Daarom is het jammer dat er vaak te lang gewacht wordt met het verzoek om dit sacrament te mogen ontvangen. Het is een goede zaak als de zieke en de familie de liturgische viering ten volle kunnen beleven. Er zijn gebeden, er wordt met gewijde olie gezalfd en de familie kan een belangrijke bijdrage leveren door mee te bidden en goede wensen uit te spreken. We vieren dat we geloven in God die ons nooit alleen laat.

Alle priesters zijn graag bereid een afspraak met u te maken voor een persoonlijk gesprek en/of de ziekenzalving. Schroom niet contact met hen op te nemen!