Het Sacrament van het Vormsel wordt gevierd op zondag 14 april 2024, om 14.30 uur in de Grote Kerk.

Op 10 oktober 2022 is er een eerste ouderavond, waarin het hele jaarprogramma toegelicht wordt. Vanaf de herfstvakantie start de catechese ter voorbereiding.

Via het onderstaande inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden.

Aan de ouders die niet deelnemen aan de Kerkbijdrage wordt een bijdrage van € 60,- gevraagd. Zie hieronder.

Contactpersoon Eerste H. Vormsel is: mw. Nicolle Lutters (catechese@rkvenray.nl).

Kijk hier voor meer informatie over het vormsel.


Uw gegevens worden louter gebruikt voor de ledenadministratie (parochieadministratie) van de parochies.
Invullen wanneer gebruik gemaakt wordt van de machtiging
Invullen wanneer gebruik gemaakt wordt van de machtiging