Voor wie én wat doen we…

Net als bij de Eerste H. Communie, krijgen de kinderen een twaalftal lessen die in het teken staan van het Vormsel dat de kinderen ontvangen. Deze worden verzorgd door o.a. deken Ed Smeets.

De lessen over het Vormsel zijn op een prettige manier beschreven en samengevat in een handig boekje dat de kinderen ook mee naar huis nemen. In de lessen wordt de inhoud van het H. Vormsel bijgebracht; met het doel, dat de kracht van de Heilige Geest hen helpt het geloof te beleven en voor het geloof uit te komen.

Daarnaast zijn er 4 avonden waarin vooral de Eucharistieviering, activiteiten besproken en gedaan worden. We starten om 17:30 uur en hebben ook een gezamenlijke maaltijd. Het samen iets doen op die avonden staat centraal. Ook wordt één avond ingericht met de activiteiten van de tienergroep. Bidden, praten, luisteren en chillen.

Het H. Vormsel wordt toegediend op zondag 20 maart 2022 om 11:00 uur en 14:00 uur. Tijden zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

De coördinatie ligt bij mevrouw Ans Bistervels-de Deckere en geldt voor de scholen in het centrum en van de Paterskerk.
E-mailadres: vormsel@rkvenray.nl telefoon: 06-57331684

Kijk hier voor meer informatie over het vormsel.

Invullen wanneer gebruik gemaakt wordt van de machtiging
Invullen wanneer gebruik gemaakt wordt van de machtiging