Geloofsavond voor volwassenen

We komen samen om ons geloof te verdiepen.
We bidden en zingen samen.
We openen ons voor het Woord van God.
We laten Hem tot ons spreken in de concrete omstandigheden van het leven. Zo leren we de Heer beter kennen
en verrijken we elkaar met onze ervaringen.

We komen samen elke 3e donderdag van de maand samen in de Pastorie op Albionstraat 30 in Leunen.
Inloop vanaf 19.45. De avond duurt van 20.00 – 22.00 uur.

Wij verheugen ons over jouw komst!

Met Pastoor Martinus