De St. Jozefkapel werd in 1699 gebouwd door Johannus Albertus Baron van der Boye en Neerijssche, heer van Macken (Holthees) ten behoeve van de inwoners van Smakt. De huidige grootte werd verkregen door een uitbouw in de tweede helft van de negentiende eeuw naar de straatkant waardoor de kapel ca. 1/3 groter werd. Het altaar, het St. Jozefbeeld en originele St. Jozef kelk stammen uit 1700. De beelden van de H Lucia en H Laurentius zijn nog ouder. Zij komen uit een schuilkerk die tijdens de 80 jarige oorlog door de inwoners van Vierlingsbeek (Staatsgebied) net over de beek in Smakt (dat Spaans bleef) werd gebouwd.  Na terugkeer naar Vierlingsbeek werden de beelden uit dankbaarheid in Smakt achtergelaten en kregen een plaats in de St. Jozefkapel. Het altaar wordt door sommige toegeschreven aan Petrus Verhoeven. Het St. Jozefbeeld is een product van Vlaamse volkskunst. De kelk met het randschrift “Sint Jozeph bid voor ons 1700” heeft op de voet van de kelk de wapenschilden van de stichter baron Johan Albert en zijn gemalin Maria Amillia Antonetta Raba, barones van Gelder van het huis Arcen. Dezelfde wapenschilden zijn ook te zien in het altaar van de kapel en in de wapensteen gemetseld in een muur achter de kapel. In 2008 werd de kapel zowel van buiten alsmede van binnen grondig gerestaureerd.