suppoosten

De prachtige uitgave “Kathedraal van de Peel” heeft als ondertitel: “De rijkste Kerk van Nederland”. Deze toevoeging slaat niet op de financiële situatie, maar op de ongekende beeldenschat die in de kerk aanwezig is. Niet alleen vanwege het grote aantal aanwezige beelden, maar vooral vanwege de uitzonderlijke kwaliteit hiervan. De beelden uit de 15e ,16e en 17e en ook uit de periode van de neogotiek vormen een voor Nederland een unieke collectie. Enkele exemplaren zijn zelfs enig in de wereld.
De zorg voor deze beelden, maar ook de andere kerkschatten en het verwerven van de benodigde financiën, heeft het kerkbestuur toevertrouwd aan de Stichting tot Behoud en Restauratie van de Beeldenschat van de Sint Petrus’ Bandenkerk te Venray. In goed overleg met het kerkbestuur wordt het conserveren en eventueel de restauratie van deze kostbare objecten gepland en uitgevoerd. Dit is het werk van specialisten en wordt dan ook uitgevoerd door het Restauratie Atelier Limburg in Maastricht.

Jarenlang was deze beeldenschat de ‘grote onbekende’ in Venray. Hierin kwam eerst verandering toen er in 1989 een doctoraalscriptie over de collectie verscheen, waarin de kunst-historische waarde beschreven werd. Kort daarna werd de bovengenoemde stichting opgericht.
Een onderdeel van deze stichting is het suppoostengilde.
Dit gilde heeft o.a. als taak bezoekers te ontvangen en te informeren. Dit gilde bestaat uit een 50-tal mannen en vrouwen, allen vrijwilligers die volgens een rooster “dienst doen” als suppoost op de dagen dat de kerk voor publiek open is. Dit is in de perioden tussen Pasen en 2 november. Ook op de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar is de kerk open. De kerk is dan op alle dagen open van 14.00- 16-00 uur m.u.v.  de zondag. Daarnaast kunnen op afspraak buiten deze uren rondleidingen verzorgd worden.

De bezoekers, ongeveer 9000 per jaar, komen van heinde en verre: Nederland, de omringende landen, Polen, maar ook vaak de (klein-)kinderen van mensen die geëmigreerd zijn en in Venray hun ‘roots’ hebben. Het aantal bezoekers stijgt ieder jaar.  Het laatste jaar ontvangen wij meer en meer bezoekers die door uitzendingen van de H. Mis door KRO/RKK nieuwsgierig zijn geworden.

Kortom:
Het werk van de suppoost is boeiend en interessant. Je ontmoet veel mensen, mensen die verbaasd staan over de rijke beeldenschat, andersdenkenden voor wie beelden vreemd zijn, kunstkenners, en zo maar een toevallige passant en de vaste bezoeker die zijn dagelijkse kaarsje komt opsteken en even in stilte neerknielt.
Elk jaar is het rooster een gepuzzel voordat het weer rond is, en dus is er altijd ruimte voor nieuwe suppoosten. Loopt u ook eens binnen en mocht u belangstelling hebben om ons gilde te komen versterken, meldt dit dan bij de dienstdoende suppoost.

Jan van Casteren
Coördinator Suppoostengilde
jlvancasteren@kpnmail.com