De volgende tarieven-misstipendia gelden voor het jaar 2021.

Misintenties

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)€ 12,50
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag€ 27,50
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden.€ 275,-

Huwelijk

Huwelijksmis€ 475,-
Toeslag huwelijksmis Veltumse kapel€ 125,-
Zingen van het koor bij de huwelijksmis€ 125,-

Begrafenis / Uitvaart

Begrafenis/ Uitvaart€ 475,-
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst€ 360,-
Gebedsdienst ter nagedachtenis van overledene zonder H.Mis€ 475,-
Avondwake wanneer volgende dag geen uitvaartmis€ 475,-
Zingen van het koor bij begrafenis/uitvaart€ 125,-
Avondwake wanneer volgende dag ook uitvaartmis€ 27,50
Gebruik kruiskapel voor opbaren overledene€ 100,-

Gestichte jaardienst

Deze gelden komen ten goede aan de parochie ( looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)

Eenvoudige dienst door de week (leesmis).
5 jaar€ 62,50
10 jaar€ 125,-
20 jaar€ 250,-
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag
5 jaar€ 137,50
10 jaar€ 275,-
20 jaar€ 550,-

Kerkbijdrage 2021

De bijdrage voor rouw-, trouw- en jubileumdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst wordt niet gevraagd aan parochianen die in vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, cq crematoriumaanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald ( of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar onze parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald. Deze minimumbijdrage is voor 2021 vastgesteld op € 115,- . Het richtsnoer voor de kerkbijdrage is 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.

Opgeven van misintenties

Publicatie van de misintenties in de media kan alleen als de opgave uiterlijk de maandag daarvoor is ontvangen.

Grote Kerk

Pastorie Eindstraat 6. 0478-550740
maandag, dinsdag, vrijdag tussen 09:30-11:00
Na de schriftelijke of telefonische opgave bij de overboeking naam vermelden en misintentie Grote Kerk t.n.v. penningmeester.
Bank nr: NL 49 ABNA 0579 7394 81

Paterskerk

Pastorie Leunseweg 5. 0478-580202
Woensdag t/m vrijdag tussen 09:30-10:30.
Na de schriftelijke of telefonische opgave bij de overboeking naam vermelden en misintentie Paterskerk t.n.v. penningmeester.
Bank nr: NL17 ABNA 0231 8085 26

In de kerk is voor slechthorende een ringleiding aanwezig

Wij zijn een ANBI dat staat voor: Algemeen Nut Beoogde Instelling. Over schenkingen en legaten hoeven wij daarom geen belasting te betalen.
Mocht u vragen hebben over dit soort zaken of fiscale aspecten m.b.t. de kerkbijdrage dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester penningmeester@rkvenray.nl.