Financiële steun van de parochianen blijft noodzakelijk en het kerkbestuur biedt u daarom graag de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk bij te dragen aan de Venrayse kerkgemeenschappen. Beide parochies en het rectoraat hebben een zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor over periodieke schenkingen en giften geen belastingafdracht verschuldigd is. Indien u overweegt fiscaal vriendelijk een kerkbijdrage te doen wordt u vriendlijk verzocht een van de onderstaande periodieke schenkingsovereenkomsten in te vullen, te ondertekenen en deze af te geven bij de pastorie op Eindstraat 6 te Venray of te mailen naar penningmeester@rkvenray.nl. Toelichting kunt u vinden op de laatste pagina’s van de schenkingsovereenkomsten. Voor verdere vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met de penningmeester.