Nog nooit waren zoveel mensen op de vlucht

Jaarlijks verlaten tientallen miljoenen mensen hun huis. Vorig jaar bereikte het aantal vluchtelingen een verdrietige recordhoogte: In mei waren wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op zoek naar een veilig heenkomen. Ze moesten vluchten voor geweld, voor natuurrampen, droogte, overstromingen, honger of armoede. 40% van de vluchtelingen zijn kinderen. Ook dit jaar, 2023, is het niet anders. Het lijkt alleen maar meer te worden. De Vastenactie doet wat het kan, maar we beseffen dat het maar kiezeltjes zijn in alle ellende. Dit jaar steunen we als inwoners van Venray en haar kerkdorpen, de gemeenschap van Awut en Ajak, in het door burgeroorlog getroffen Zuid Soedan. Beide weduwes moesten hun eigen dorp ontvluchten, verloren hun echtgenoot en begonnen met hun kinderen een lange, gevaarlijke reis. Ze ontmoetten elkaar in het stadje Malek en proberen daar nu samen met anderen een nieuw leven op te bouwen. We helpen met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen…

De Vastenactie wil ons elk jaar opnieuw inspireren om aandacht te houden voor en steun te geven aan het opheffen van onrechtvaardigheid in de hele wereld. Vorig jaar was de opbrengst in onze regio 5.140 euro! De actie zelf is een onderdeel van de Goede Doelenactie, die gehouden wordt meteen na afloop van de vastentijd. Rechtstreeks een gift overmaken kan via banknummer NL21INGB0003000046 t.n.v. Missiebureau Roermond onder vermelding van ‘Vastenactie’.