Kerkenpaspoorten 2022

Kerkenpaspoorten Venray laat in een oogopslag zien wat de toekomst is van de kerkgebouwen in de gemeente Venray. Van elk kerkgebouw is een kerkenpaspoort opgesteld na een gesprek met de eigenaar van het gebouw (voorjaar 2022). Ieder paspoort beschrijft de huidige stand van zaken, het toekomstperspectief en de historische waarde van het gebouw. Kerkenpaspoorten Venray…

Het licht bezongen 2022

Licht speelt een belangrijke rol in de verbeelding van ons geloof.Licht was het eerste Scheppingswerk.Het lege graf als getuige van Christus´ verrijzenis uit de dodenwerd in de vroege morgen bij het prille licht ontdekt.Jezus is het licht der wereld, de Zon die nooit ondergaat.De Heer is mijn licht, zingen we.Licht zal stralen in die dagen.En…