Licht speelt een belangrijke rol in de verbeelding van ons geloof.
Licht was het eerste Scheppingswerk.
Het lege graf als getuige van Christus´ verrijzenis uit de doden
werd in de vroege morgen bij het prille licht ontdekt.
Jezus is het licht der wereld, de Zon die nooit ondergaat.
De Heer is mijn licht, zingen we.
Licht zal stralen in die dagen.
En bij het afscheid bezingen we het eeuwige licht
waarin onze dierbaren geborgen mogen zijn.

Nadat we eerder dit jaar op verschillende plaatsen ´Psalmen & gregoriaans’ als
insteek genomen hebben voor een meditatiedienst, willen we nu het licht bezingen
in de gregoriaanse traditie.

Aan de hand van het gregoriaans maken we een tocht door het kerkelijke jaar, om
het licht steeds onder een andere invalshoek nieuw te laten schijnen.

Cyriel Tonnaer en Ed Smeets verzorgen de inleidingen en voordrachten, maar anders
dan vorige keer is er meer gelegenheid om ook samen gregoriaans te zingen…

Zondag 13 november 2022 – 17 u Kerk H. Gerlachus Houthem
Zondag 20 november 2022 – 17 u Kerk H. Jozef te Smakt
Aanmelding via activiteiten@sgv-roermond.nl

Een vrije gave wordt op prijs gesteld!