Corona en Pasen

Geen versoepelingen coronamaatregelen in R.-k. Kerk met het oog op Pasen De Nederlandse bisschoppen hebben zich naar aanleiding van de recente persconferentie van het demissionaire kabinet beraden op de vieringen met Pasen. Daarbij hebben zij ook de recent door het Interkerkelijke Overleg in Overheidszaken (CIO) uitgebrachte routekaart voor de kerken betrokken. Gelet op het oplopend…

Diensten week 13-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIESvan zaterdag 27 maart t/m vrijdag 2 april Zaterdag 27 maart; 19.15 uur: H. Mis: Voor: overleden familie van de Steeg-Gieben. Zondag 28 maart; Palmzondag van het lijden van de Heer; 9:30 uur: H. Mis,uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv Voor: Zeswekendienst Gon Vullings-Janssen;overleden ouders Louis en Dory Driessen- Claassens;Harrie Coolen.…

Goede week en Pasen 2021

27 & 28 maart Palmzondag: palmwijding en passieverhaal Begin van de Goede Week. In elke H. Mis worden palmen gezegend.Diensten zoals gebruikelijk in het weekend. Biechtviering dinsdag 30 maart 19.15 uur in de Paterskerk Witte Donderdag 1 april 19.15 uur Grote Kerk (uitzending Omroep Venray)H. Mis gevolgd door stil gebed bij het Allerheiligste tot 20.30…

Diensten week 12-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIESvan zaterdag 20 maart t/m vrijdag 26 maart Zaterdag 20 maart; 19.15 uur: H. Mis: Voor: Christel Munten- Sieben. Zondag 21maart; 5de zondag veertigdagentijd 9:30 uur:H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv Voor: Jaardienst Antoon van Osch, echtgenote Anna van Osch-Hebben, overleden kinderen, klein- en achterkleinkinderen; overleden ouders Arnold en…

Diensten week 11-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES van zaterdag 13 maart t/m vrijdag 19 maart. Zaterdag 13 maart 19.15 uur: H. Mis;Voor: Zeswekendienst Theo Aben;Jaardienst May Jeuken; Karel van Vegchel. Zondag 14 maart; 4e zondag veertigdagentijd. 9:30 uur: H. Mis;uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tvVoor: Truus van Osch-Hermans; Harrie en Mina van Mil-Jenneskens, overleden ouders…

Offergaven Vormelingen 2021

Deze week namen de vormelingen van de Grote Kerk deel aan de Eucharistieviering en brachten hun gaven mee die ze voor de voedselbank hadden ingezameld. Namens de voedselbank dankte na de dienst mevr. G. van Stelten heel hartelijk voor de ingezamelde gaven. Ze waren er erg blij mee. Hierbij willen we via de site de…

Diensten week 10-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIESvan zaterdag 6 maart t/m vrijdag 12 maart Zaterdag 6 maart; 19.15 uur: H. Mis: Voor: Overleden echtpaar Johan en Marie Jonkers- Claessens, overleden ouders en familie. Zondag 7 maart; 3e zondag veertigdagentijd. 9:30 uur: H. Mis,uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv Voor: Wim en Dora van Haren-Zegers en dochter Wilmie;Familie…