De Gemeente Venray en het Dekenaat Venray hebben in goed overleg besloten een Kerkenvisie op te stellen. Dat wil zeggen dat alle kerkgebouwen in de gemeente open en breed tegen het licht worden gehouden: wat is de bouwkundige staat van de kerk, hoe is het kerkbezoek, hoe is het kerkgebouw geworteld in de lokale dorpsgemeenschap, wat zijn de toekomstperspectieven en wat zijn mogelijke alternatieven voor (mede)gebruik, nu en in de toekomst. In het proces worden allereerst de priesters en kerkbesturen betrokken, maar natuurlijk ook parochianen, omwonenden, dorps- en wijkraden.

De toekomstbestendigheid van kerkgebouwen staat steeds vaker onder druk of komt onder druk te staan. Belangrijke oorzaken zijn: minder gelovigen, teruglopend kerkbezoek en de financiële uitdagingen die mede daardoor ontstaan. Leegstand en/of achterstallig onderhoud doen afbreuk aan de kwaliteit van het gebouw. Met het opstellen van een kerkenvisie worden kerkbesturen en bewoners uitgedaagd om strategisch na te denken over de toekomst van de kerkgebouwen.

Het opstellen van deze Kerkenvisie is uitbesteed aan buro Spectrum. Hieronder vindt u de data van de betreffende bijeenkomsten:

 • Maandag 7 maart
  • 14.00 uur Grote Kerk en Patersker
  • 17.00 uur Smakt
 • Donderdag 10 maart
  • 10.00 uur Leunen, Veulen
  • 14.00 uur Heide
  • 16.00 uur Vredepeel
 • Dinsdag 15 maart
  • 14.00 uur Merselo
  • 16.00 uur Ysselsteyn

Voor elke bijeenkomst is een uur uitgetrokken. Iedere belangstellende is welkom. Wel graag een bericht van aanmelding (via dekenaat@rkvenray.nl).

Namens Spectrum en de stuurgroep,

Deken Ed Smeets