Hoe zou God zich zijn kerk dromen? Wat zou Jezus graag zien? Hoe kan de kerk hier ter plekke en wereldwijd leven naar de Geest? Dat zijn vragen die paus Franciscus eind vorig jaar de wereldkerk heeft meegegeven ter voorbereiding op een grote synode in de komende tijd. Synode wil zeggen dat we samen op weg zijn en zoeken te onderscheiden waar het op aan komt. Gods volk onderweg is een oude benaming voor de kerk als geloofsgemeenschap.

Elke katholiek over de hele wereld wordt opgeroepen om deze weg te bewandelen, te beginnen in eigen parochie en eigen bisdom. De paus moedigt mensen aan om elkaar te beluisteren zonder vooroordelen, om moedig en vrijmoedig te spreken en om in dialoog te gaan met de Kerk en de samenleving.

Dit ‘samen op weg gaan’ is dus niet alleen een binnenkerkelijke opdracht, maar ook een opdracht naar buiten toe: als Kerk samen op weg leren gaan met gelovigen onder elkaar, met niet-gelovigen en zeker ook met mensen in de marge van Kerk en samenleving.

Natuurlijk komt het thema op alle mogelijke fronten naar voren. Maar als Venrayse parochies willen we ook graag enkele open avonden aanbieden over dit thema en wel op 24 maart en 7 april om 19.30 uur in de foyer van de Schouwburg te Venray. Vanaf 19 uur is inloop en ontvangst met koffie en thee. Om 19.30 zal deken Ed Smeets de avond openen met een moment van verstilling en bezinning. Vervolgens mag eenieder spreken. Uitdrukkelijk vraagt de paus niet meteen te reageren en in discussie te gaan, maar elkaar te aanhoren. Na een pauze is er gelegenheid op elkaar te reageren. Ook in dat gedeelte staat het luisteren naar elkaar voorop. Van de avonden wordt een verslag gemaakt dat naar het bisdom wordt gestuurd. De gezamenlijke Nederlandse bisdommen sturen een verzameldocument naar de paus.

Eenieder die zich geroepen voelt aanwezig te zijn en actief dan wel passief deel te nemen aan een van beide avonden is welkom. Om praktische redenen is aanmelding zeer gewenst (dekenaat@rkvenray.nl).

‘Laten we niet vergeten dat het doel van de synode, en dus ook van deze raadpleging, niet is om documenten op te stellen, maar om dromen te doen ontkiemen, profetieën en visioenen te wekken, hoop te doen opbloeien, vertrouwen te stimuleren, wonden te verbinden, relaties te weven, een dageraad van hoop te doen herleven, van elkaar te leren, en een positieve verbeelding te creëren die de geesten verlicht, harten verwarmt en handen sterkt’ (Paus Franciscus).