We zijn buren. Zowel de Grote Kerk en de moskee, alsook de deken en de imam. Met groot respect voor elkaar. En belangstelling. En gedeelde zorg over het godsdienstig leven.

Wie weet er echt wat van de islam? Maar veel mensen in Venray zijn stilaan even onwetend over het christendom. Vandaar een tweetal ontmoetingen ‘halverwege’, tussen kerk en moskee, waarbij imam en deken overeenkomsten tussen de beide religies en verschillen verkennen en elkaar toelichten. Het publiek/de gasten zijn toehoorders en mogen vragen stellen.

Mensen kunnen op laagdrempelige wijze (opnieuw) ontdekken waar de religies voor staan en zien waar ze overeenkomen en waar ze verschillen. Niet vanuit een relativerende sfeer, maar kennismaken met de wederzijdse grondhoudingen, waarop vergelijken en nadenken volgen.

Uitgangspunt is oriëntatie, verdraagzaamheid door wederzijdse kennis, bereidheid tot ontmoeting, vraag naar eigen positie in diversiteit.

Thema’s die aan de orde komen, zijn: Heilige Boeken, de persoon van de profeet, ge- en verboden, geloof versus individualisme, rituelen en gebed, structuur van de organisatie, zorg voor medemensen, gezamenlijke waarden als naastenliefde, medemenselijkheid, dienstbaarheid, verbondenheid, saamhorigheid, waarachtigheid, dankbaarheid, delen van lief en leed in zorg en toewijding, zorg voor minstbedeelden, eerbied voor de schepping, eenheid in verscheidenheid, gelovig zijn en blijven in een ongelovige omgeving.

Twee data zijn gepland: 25 september (in de Grote Kerk) en 2 oktober (in de moskee Eindstraat). Beide avonden om 19.30 uur.

Men is welkom!

Deken Ed Smeets en imam Gülay Mercan