Mijn herder is de Heer
het zal mij nooit aan iets ontbreken

Hij brengt mij in een oase van groen,
daar strek ik mij uit aan het water,
daar is het goed rusten.
Ik kom weer tot leven,
dan trekken wij verder,
vertrouwde wegen, Hij voor mij uit,
want God is Zijn naam.
Ik ben niet angstig, U bent toch bij me:
onder uw hoede durf ik het leven aan!

Leven met psalmen

door Ed Smeets
Steeds opnieuw kwamen ze als een rode draad langs in nagenoeg alle voordrachten en cursussen over liturgie en kerkmuziek: de 150 psalmen. Wereldliteratuur. Tegelijk de eigen gebedsteksten van het volk van God, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Wie ze leest, bidt, zingt, er bij mediteert, ziet zijn hele leven langs komen. Immers alles wat zich kan voordoen in het leven en de wereld van de mens is terug te vinden in de 150 psalmen. Maar tegelijkertijd verkondigt datzelfde psalmboek ons ook dat niets helemaal buiten God om gaat. Zowel in vreugde en nood, ten tijde van vrede en dreiging, bij geluk en bij diepe tegenslag zoekt en vindt het boek van de psalmen het bij God. Vol vreugde, dan weer vloekend en tierend. En al duizenden jaren hebben mensen in die psalmen de kracht en de moed gevonden om inderdaad God te vinden in alle omstandigheden van het leven. Jezus zong psalmen. In navolging van de Vormingsbijeenkomsten Liturgie zoals die in Gulpen en Venray hebben plaatsgevonden zijn er een zestal bijeenkomsten van 1,5 uur gepland, waarin de wereld en de cultuur van de psalmen worden voorgesteld en toegelicht, met veel nadruk op verklaring van de tekst en hun betekenis voor ons hier en nu, binnen en buiten de kaders van liturgie en kerkmuziek. Voorkennis is niet vereist, men is welkom! De data van 2023 zijn hier te vinden:

Zaterdag 30 september, 11 november, 9 december 2023 13.30 uur – 15.00 uur Parochiezaal Gulpen
Zaterdag 14 oktober, 25 november, 16 december 2023 14.00 uur – 15.30 uur Grote Kerk Venray

Aanmelding activiteiten@sgv-roermond.nl
Er wordt een bijdrage van € 5,- per keer gevraagd!