Stemvorming voor koorleden en alle anderen die graag zingen!

Nadat we eind 2022 en begin 2023 veel enthousiasme hebben ontmoet rond de twee series van vijf stemvormingsbijeenkomsten o.l.v. Vincent Kusters, willen we op verzoek van de meeste deelnemers voor de derde maal die draad na de zomer 2023 weer oppakken. Vandaar dat er opnieuw vijf bijeenkomsten worden georganiseerd, met wederom als doel:

  • stemvorming voor bestaande koorleden (uit brede regio!)
  • een wervende actie om nieuwe zangers te enthousiasmeren
  • het verder reactiveren van koren tijdens en na de coronacrisis

Maandagmorgen 10.30 uur – 12.00 uur 11, 18 & 25 september en 2 & 9 oktober De Galmhut Zangers van St. Frans, Langeweg 92 in Venray

Iedereen is welkom, zij het na aanmelding (info@sgv-roermond.nl).
Enige voorwaarde voor deelname… dat men graag zingt! Er is een korte pauze met koffie/thee voorzien
Deelnameprijs € 50,– voor de vijf bijeenkomsten, tijdens de eerste bijeenkomst te voldoen.