12 september 2023 is er weer een inspirerend en gezellig samenzijn voor zieken en thuiszittende mensen van de parochie St. Petrus‘ Banden Venray, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten Venray en rectoraat Smakt.

Tussen 13.00uur en 13.45 uur heten wij u welkom bij dans en partycentrum ‘Anno 54’ , Raadhuisstraat 6 in Jenray.

Om 14.00 uur zal Deken Ed Smeets voorgaan in een plechtige Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor o.l.v. mevr. Gardeniers

Aanmelden via mail naar diaconie@rkvenray.nl met naam, adres en telefoonnummer en of u op eigen gelegenheid komt of vervoer nodig hebt.