Op zondag 18 juni trekt de Sacramentsprocessie door Venray, van de Grote Kerk naar de Paterskerk. Het Processiecomité wil mensen die zelfstandig niet meer mee zouden kunnen met de Processie toch daartoe de kans bieden, ondersteund door het Lourdeswerk Venray. Mensen (al dan niet in rolstoel) kunnen gehaald en teruggebracht worden. Vanwege hun jarenlange ervaring in deze zijn de rolstoelers daarmee in vertrouwde en veilige handen.

De Mis in de Grote Kerk is om 9.30 uur tot 10.30 uur. De Processie vertrekt aansluitend (10.30 uur) en zal tegen 11 uur in de Paterskerk zijn, alwaar een afsluiting volgt (tot 11.30 uur).

Wie graag mee wil gaan kan zich (laten) opgeven via contact@rkvenray.nl. Gelieve dan te vermelden: of men opgehaald en thuisgebracht worden of dat men enkel wil deelnemen aan de afsluiting in de Paterskerk.

Bij slecht weer is er enkel een Mis in de Grote Kerk. Maar ook dan kan men gehaald en gebracht worden.