Het is een goede Franciscaanse traditie om in de Paterskerk in de 9 weken voorafgaand aan de sterfdag van St. Antonius op 13 juni een noveen te houden en alle parochianen de gelegenheid te geven hun intenties aan hem voor te leggen. Iedere dinsdagavond worden deze intenties dan aangedragen in de avondmis van 18.30 uur. Uw intenties kunt u doorgeven via de brievenbus van de pastorie aan de Eindstraat, via tel. 550740 of via pastorie-paterskerk@rkvenray.nl De inhoud van deze intentie bepaalt u zelf: het kan gaan over het slagen voor een examen van uw kleinkind, om de gezondheid van uw dierbaren of u zelf. De eerste noveendag is 11 april a.s. en vervolgens alle dinsdagen tot en met 13 juni.