In en rond Venray zijn vele koren actief. Corona maakte een tijdlang een einde aan veel zangplezier. Menig koor is gestopt. Maar gelukkig hebben de meesten de draad inmiddels ook weer met veel enthousiasme kunnen oppakken. Koorkring Venray neemt graag initiatief de stemmen weer los te maken. Vandaar dat er vijf bijeenkomsten worden georganiseerd, met als doel stemvorming voor bestaande koorleden, een wervende actie om nieuwe zangers te enthousiasmeren en het reactiveren van koren na de coronacrisis.

De vijf bijeenkomsten vinden plaats op maandagmorgen van 10.30 uur – 12.00 uur op 7, 14, 21, 28 november & 12 december 2022, in De Galmhut (Langeweg 92 in Venray).

Bariton Vincent Kusters zal deze bijeenkomsten verzorgen. Iedereen is welkom, zij het na aanmelding (info@sgv-roermond.nl). Enige voorwaarde voor deelname… dat men graag zingt! Er is een korte pauze met koffie/thee voorzien. Deelnameprijs € 25 voor de vijf bijeenkomsten, tijdens de eerste bijeenkomst te voldoen.