Na twee zogenoemde ‘corona-jaren’, waarin vele geplande avonden van de Academie Rolduc niet konden doorgaan, hopen wij vanaf het najaar 2022 een nieuw seizoen zonder belemmeringen te kunnen beginnen. Naast een inhaalslag (de door velen gewenste lezing over de Oosterse Kerken) reikt de actualiteit voldoende thema’s aan die bijzondere aandacht en opmerkzaamheid verdienen. Zo is er (opeens) weer een oorlog in Europa. Daardoor ontstond een nieuwe stroom van vluchtelingen richting het ‘Westen’. Daarnaast treedt de synodale weg van de katholieke Kerk in haar volgende fase, en zijn er twee heiligen die door middel van een jubileum herdacht worden. Deze ontwikkelingen en vraagstukken vragen om helderheid, oriëntatie en verdieping. De Academie Rolduc wil ook in het nieuwe academisch jaar 2022-2023 daarin voorzien.

Opnieuw zijn het er drie locaties (Kerkrade-Rolduc, Venray, Maastricht) waar de lezingen op verschillende dagen gehouden worden, zodat het aanbod een grote keuzevrijheid biedt. Enkele inleiders zijn dan ook zowel in het Zuiden als ook in het Noorden van Limburg present.

De twee jaren geleden ingezette samenwerking met de Sint Gregoriusvereniging met het oog op (verdere) liturgische vorming krijgt in het nieuwe seizoen een vervolg in een breed aanbod van kennismaking met verschillende wegen van christelijke spiritualiteit. Ook daartoe zijn bekwame inleiders bereid gevonden om onder de titel ‘Gezocht & gevonden…’ geleefde vormen van spiritualiteit nader toe te lichten. Deze bijeenkomsten vinden uitsluitend plaats in de Paterskerk te Venray.

Wij hopen met dit aanbod geest en hart van eenieder die naar (verdere) geestelijke vorming verlangt te kunnen aanspreken en raken. U bent allen van harte welkom!