Nadat in 2020-2022 een twaalftal bijeenkomsten zijn aangeboden in het kader van liturgische vorming, staan er voor het studiejaar 2022-2023 zeven bijeenkomsten gepland met christelijke spiritualiteit als thema. Monniken, paters, zusters en priesters spreken over de spiritualiteit van hun eeuwenoude orden en hoe die spiritualiteit mensen van nu kan inspireren.

De bijeenkomsten vinden plaats in de koorbanken van de Paterskerk te Venray (Leunseweg), telkens van 19.30 uur tot 21.30 uur. Na een kort gebedsmoment is het woord aan de spreker. Na de pauze is er gelegenheid tot vragen en gesprek. We sluiten de avond met een kort gebedsmoment.

Ter info: in de Paterskerk is voorafgaand aan de voordrachten een reguliere avondmis om 18.30 uur. Ook op 1 november en 2 februari!

Aanmelden is dringend gewenst (activiteiten@sgv-roermond.nl). Als tegemoetkoming in de kosten wordt per avond een bijdrage van € 5,- gevraagd, ter plekke te voldoen.

4 oktoberbenedictijnen
abt Henry Vesseur OSB
Sint Willibrordsabdij Doetinchem
1 novemberursulinen
zr. Angélique van Laarhoven o.s.u.
Inleiding door deken Ed Smeets over de lange traditie
van de aanwezigheid van kloosters in Venray, die met
het afscheid van de ursulinen eind 2022 eindigt.
22 novembertrappisten
br. Bruno Wilderbeek ocso
Abdij Maria Toevlucht Zundert, thans kluizenaar te Bergen
12 januarijezuïeten
Pater Ward Biemans SJ
2 februariminderbroeders franciscanen
br. Hans-Peter Bartels ofm
nota bene 2 februari: Dag van het religieuze leven!
2 maartdominicanessen
zr. M. Amata Mueller o.p.
Klooster Sint Rosa van Lima Sittard
18 aprilnorbertijnen
Jos Bielen o.praem.
Abdij Averbode