Geachte mede parochianen,

U hebt ongetwijfeld via publicaties in de pers e.d. reeds vernomen dat in 2021 wederom de Passiespelen in Tegelen gehouden worden.

Evenals de voorgaande 2 edities willen we als parochie u in de gelegenheid stellen deze te gaan bezoeken en wel op 22 augustus om 17.00 uur.

Er staat u een spectaculair schouwspel te wachten waaraan bijna 400 professionals & amateurs deelnemen die als musici, koorleden of figuranten een gloednieuwe productie brengen van het eeuwenoude Passiespel.

Bij voldoende belangstelling willen we plaatsen reserveren op rang 2 voor € 37.00 per stuk incl. een pauzedrankje, deze kosten zijn voor u, de kosten voor het vervoer met de bus bedragen € 325.00 en zullen hoofdelijk verdeeld worden.

U kunt u aanmelden op de pastorie:

Wij hopen op voldoende belangstelling om als parochie wederom een voorstelling te bezoeken waar nog lang over nagepraat zal worden.

Deken, kerkbestuur en medewerkers parochiekantoor.