Ondanks dat niet alle vormelingen aanwezig waren kunnen we de avond als geslaagd zien. De speurtocht in de kerk werd interessant gevonden en ook serieus uitgevoerd. Daarna hebben we gezamenlijk gegeten en zijn daarna naar de kerk gegaan. Er is ook nog even gekeken op het oksaal en bij de organiste aan het orgel. Terug in het parochiezaaltje hebben we een discussie gehad over de preek, we hebben het vormsel lied geoefend en met een spel werd de avond, die door de jongens en meisjes positief werd gevonden afgesloten.