Dames en heren,

Namens de collega-dekens van Venlo en Horst dank ik u hartelijk voor uw trouwe inzet in onze parochies als lector, koster en/of acoliet. Van verschillende zijden is al eens herhaaldelijk gevraagd naar korte vormingsbijeenkomsten ter plekke. Daar willen we graag in voorzien!

Waarom vieren we zoals we vieren? Wat betekenen de afzonderlijke handelingen in de Woorddienst, in de Eucharistie? Hoe staan we er zelf in? Wat staat er feitelijk?

Er zal een drietal avonden georganiseerd worden en wel op dinsdag 8 juni, 22 juni & 6 juli, telkens van 19.30 tot 21.30 uur te Sevenum (kerk).

De bijeenkomsten vertellen veel achtergronden van kerk en liturgie, maar laten ook praktische dingen zien. Men behoeft geen specifieke voorkennis te bezitten.

De kosten worden gedragen door de drie dekenaten en zijn daarmee voor u gratis.

Wel is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt (activiteiten@sgv-roermond.nl) onder vermelding van uw naam en de parochie(s) waar u actief bent.
Ik hoop namens de collega’s Spee en Varela dat we u mogen begroeten!

Hier kunt u de brief downloaden of bekijken.