Blijft dit doen om Mij te gedenken

Als katholieken vieren we op zondag de eucharistie. De kerk noemt deze viering bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven. We beluisteren er het Woord van de Heer, nemen het tot ons, we bidden, zingen en danken, we vieren het leven, het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus en we wijden onszelf aan Hem toe, om vanuit die zondagsviering te leven en te groeien als christenen. En dat alles omdat de Heer het zelf gevraagd heeft: ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken!’ Waarbij Hijzelf in ons midden komt.

Waarom vieren we zoals we vieren? Wat betekenen de afzonderlijke handelingen? Hoe staan we er zelf in? Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor allen die er zich in willen verdiepen: acolieten, kosters, zangers, lectoren, kerkbestuurders, mensen die de kerk verzorgen en anderen die er met hart en ziel bij betrokken zijn of anderszins geïnteresseerd zijn…

Data & onderwerpen:

2 oktober 2021Uitvaartliturgie (1)
23 oktober 2021Uitvaartliturgie (2)
27 november 2021Het getijdengebed (1)
29 januari 2022Het getijdengebed (2)
12 maart 2022De Goede Week en Pasen
9 april 2022Pasen en Pinksteren

Aanmelding: activiteiten@sgv-roermond.nl. Men kan ook aan afzonderlijke bijeenkomsten deelnemen. Kosten € 5 per bijeenkomst ter plekke te voldoen.

Hier kunt u de Flyer liturgische vorming downloaden of bekijken.