27 & 28 maart Palmzondag: palmwijding en passieverhaal

Begin van de Goede Week. In elke H. Mis worden palmen gezegend.
Diensten zoals gebruikelijk in het weekend.

Biechtviering dinsdag 30 maart 19.15 uur in de Paterskerk

Witte Donderdag 1 april 19.15 uur Grote Kerk (uitzending Omroep Venray)
H. Mis gevolgd door stil gebed bij het Allerheiligste tot 20.30 uur
Jezus viert met zijn vrienden het Laatste Avondmaal. We vieren de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Aansluitend aan de Mis wordt het H. Sacrament weggedragen. Daarna worden altaar en priesterkoor afgeruimd en ontkleed. Stil gebed tot 20.30 uur
Biechtgelegenheid in de Kruiskapel.

 Goede Vrijdag 2 april

15.00 uur Kruisweg Paterskerk aansluitend biechtgelegenheid
19.15 uur Herdenking Christus’ lijden en sterven Grote Kerk
(uitzending via Omroep Venray) aansluitend biechtgelegenheid
’s Avonds vieren we de Plechtige Herdenking van het lijden en sterven van de Heer: de o zo sobere maar daarom op deze dag juist zo sprekende plechtigheid met passieverhaal, kruis-toning, voorbede en Heilige Communie.

 Stille Zaterdag 3 april: Paaswake om 19.15 uur Grote Kerk
(uitzending Omroep Venray)

Eerste & Tweede Paasdag 4 & 5 april als op zondag:
09.30 uur Grote Kerk
11.00 uur Paterskerk

(Op 1e Paasdag wordt de Mis in Grote Kerk uitgezonden door Omroep Venray)

Nog steeds gelden alle coronabeperkingen. We gaan er eigenlijk wederom vanuit dat we qua aantallen in alle veiligheid de Missen doorgang kunnen laten vinden en dat de aantallen kerkgangers binnen de marges van de veilige afstanden blijven, zoals dat inmiddels al een jaar lang het geval is!