SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 20 maart t/m vrijdag 26 maart

Zaterdag 20 maart;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Christel Munten- Sieben.

Zondag 21maart; 5de zondag veertigdagentijd

9:30 uur:
H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Antoon van Osch, echtgenote Anna van Osch-Hebben, overleden kinderen, klein- en achterkleinkinderen;
overleden ouders Arnold en Aleida van den Wijngaard-van der Wijst;
Harrie Coolen.

Maandag 22 maart

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor
: Onze kerkgemeenschap; dat zij kracht en steun mogen vinden in hun geloof en in een luisterende houding tot God blijven en volharden.

Dinsdag 23 maart, H. Turibius, bisschop

9:00 uur: H. Mis
Voor:
De zieke en lijdende mensen dat zij bij de hemelse moeder en voorspraak van St. Jozef steun en kracht mogen vinden.

Woensdag 24 maart

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Hen die het vertrouwen in God door ziekte, relatieproblemen of andere oorzaken zijn verloren. Dat God hen in het licht van de dood en verrijzenis van Jezus de weg terug mag wijzen.

Donderdag 25 maart, Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze bisschop en de priesters van onze parochie, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof en daardoor voor ons een steun en inspiratie bron zijn.

Vrijdag 26 maart

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor:
Alle kinderen die gedoopt worden, de communie gaan doen of het H. Vormsel gaan ontvangen. Dat zij Gods Licht in hun leven mee mogen uitdragen.
15:00 uur: Uur van barmhartigheid (stilte, gebed en aanbidding)

Klik hier voor diensten in de Goede week en met Pasen 2021