In de loop van deze maand start de renovatie en verbouwing van de Grote Kerk. Als alles volgens planning verloopt zal het project voor Pasen klaar zijn. Wat staat er allemaal te gebeuren:

De glas-in-loodramen aan de zuidzijde worden er allemaal uit genomen en nadat ze opnieuw verlood zijn worden ze terug geplaatst. Er zal hiervoor zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de kerk een steiger geplaatst worden. Deze steiger zal aan de binnenkant stofvrij afgedicht worden. Er zullen ook daar waar nodig stucreparaties plaats vinden.

In de toren worden in de 5de torenkamer waar de klokken hangen metalen trappen geplaatst tot aan de trans. De trans wordt toegankelijk gemaakt en zodanig beveiligd dat er niemand snel naar beneden kan. Ook wordt de speelruimte van de beiaardier vergroot. De vloeren van de torenkamers worden geëgaliseerd en er zullen ook nog in de publieksruimten schilder-werkzaamheden plaats vinden. De motoren van de klokken worden vervangen en het uurwerk wordt gerepareerd. Als het kan nemen we ook nog de verlichting op de gewelven mee.

In de hal van de toren wordt een toilet gemaakt. Dit is mogelijk omdat de toren los staat van de kerk en er daardoor net voldoende ruimte is om dit toilet te realiseren.

De dakkapellen worden gerestaureerd. Kozijnen moeten daar vervangen worden en ook het loodwerk is aan vernieuwing toe.

Mogelijk kunnen de klokken tijdens de werkzaamheden beperkt gebruikt worden.
Eveneens zal de hoofdingang niet altijd gebruikt kunnen worden. De bezoekers aan de kerk kunnen dan gebruik maken van de ingang aan de marktzijde (via de Mariakapel), zoals dat nu ook tijdens de doordeweekse diensten gebeurd.

Heeft u vragen of opmerkingen maak dan gebruik van het contactformulier.