Nadat we eind 2022 veel enthousiasme hebben ontmoet rond de vijf stemvormingsbijeenkomsten o.l.v. Vincent Kusters, willen we mede op verzoek van de meeste deelnemers die draad in 2023 weer oppakken.
Vandaar dat er opnieuw vijf bijeenkomsten worden georganiseerd, met wederom als doel:

  • stemvorming voor bestaande koorleden (uit brede regio!)
  • een wervende actie om nieuwe zangers te enthousiasmeren
  • het verder reactiveren van koren tijdens en na de coronacrisis

Iedereen is welkom, zij het na aanmelding (info@sgv-roermond.nl).

Enige voorwaarde voor deelname…
dat men graag zingt! Er is een korte pauze met koffie/thee voorzien
Deelnameprijs € 40,– voor de vijf bijeenkomsten, tijdens de eerste bijeenkomst te voldoen.