Zoals bekend heeft het bureau Spectrum de afgelopen maanden in alle kerkdorpen van de gemeente Venray gesprekken gevoerd over de toekomst van de religieuze gebouwen. Het waren interessante gesprekken met o.a. kerkbestuurders, dorpsraden, vrijwilligers van het lokale verenigingsleven en omwonenden van de kerkgebouwen. Alhoewel er grote verschillen zijn tussen de kerkgebouwen en de gemeenschappen, bleek wel dat er overal veel betrokkenheid is bij het eigen kerkgebouw.

De uitkomsten van de gesprekken worden gepresenteerd op 12 juli in Gemeenschapshuis de Loef (kerk Vredekerk). U bent hierbij van harte uitgenodigd, omdat we ook graag van elkaar leren en kennis delen.

De bijeenkomst is start om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30.
De locatie is Johan van Stalbergweg 4 in Vredepeel.
Tijdens deze bijeenkomst worden de bevindingen gepresenteerd en het rapport overhandigd aan
wethouder Martin Leenders van de gemeente Venray.
Na de presentatie is een borrel voorzien ten gunste van de netwerkfunctie waarin we ervaringen met
elkaar kunnen delen.

Een aanmelding is omwille van de praktische organisatie vereist en kan via deze link.