Dit jaar gaven ongeveer 30 kinderen gehoor aan de oproep een Palmpasen stok te maken voor iemand en af te geven aan iemand anders. Na Schuttersveld en Vincentiushof was nu gekozen om de bewoners van de drie huizen op het Van Goch terrein ‘t Rooyhuis, ’t Tryneshuis, en het ’t Antoniushuis een bezoek te brengen.
Met plezier gaven de kinderen de gemaakte kruizen af en konden met de bewoners een praatje maken en kregen zelf ook nog iets lekkers.
Een top actie die we er zeker met de betekenis van Palmpasen en contact leggen met ouderen in moeten houden.