Sint Jozef,

De kerk heeft dit jaar bijzonder aan u toegewijd.
U die in alle omstandigheden van het leven
trouw bleef aan uw liefde en zorg voor Jezus en Maria,
wees onze voorspreker
nu wij bidden voor onze lieve dierbaren.

Op uw voorspraak vertrouwen we hen aan Jezus toe:
laat hen met u vrede en leven vinden voorgoed.

En voor allen die achterblijven,
vragen we op uw voorspraak:
leer ons geloven en hopen,

u die stil en trouw het leven
uit Gods hand hebt aanvaard
en met grote waakzaamheid steeds gezocht hebt
wat de Heer van u vroeg,
in de voortdurend wisselende omstandigheden van
het leven.

Sterk ons in geloof, hoop en liefde,
totdat wij allen eens voorgoed
met u en onze dierbaren
verenigd zijn in God,
van Wie alle leven komt.

Het prentje kunt u hier downloaden.