Het studiejaar 2021-2022 van de Academie Rolduc gaat weer beginnen en start op 1 oktober met een lezing “Regula pastoralis’ (‘De pastorale regel’)” met de inleiders:

  • Dr. Bernard Hegge, priester van het bisdom Roermond, gepromoveerd aan de Romeinse universiteit Gregoriana. Hij is spirituaal van het Grootseminarie Rolduc, docent spirituele theologie en bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene.
  • Dr. Lambert Hendriks, priester van het bisdom Roermond. Gepromoveerd tot doctor in de gewijde theologie aan de Lateraanse universiteit in Rome. Rector van het Grootseminarie Rolduc en tevens docent ethiek en moraaltheologie aan dit instituut.

Voor het gehele programma bekijkt u de brochure.