Deze week namen de vormelingen van de Grote Kerk deel aan de Eucharistieviering en brachten hun gaven mee die ze voor de voedselbank hadden ingezameld.


Namens de voedselbank dankte na de dienst mevr. G. van Stelten heel hartelijk voor de ingezamelde gaven. Ze waren er erg blij mee.
Hierbij willen we via de site de dank aan de kinderen overbrengen.

Volgende week doen de kinderen van de paterskerk het om 11:00 uur het in de Paterskerk.