SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 20 februari t/m vrijdag 26 februari

Zaterdag 20 februari;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Theo van Raaij en overleden familie.

Zondag 21 februari; 1e zondag veertigdagentijd

9:30 uur: H. Mis
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Anna van Osch-Hebben, echtgenoot Antoon en overleden kinderen, klein- en achterkleinkinderen;
Lies en Herman Jeuken-Verhulsdonk en overleden kinderen en kleinkinderen;
Jan en Annie Schwachöfer-Dijkmans en overleden familie;
Wim en Grada Driessen-Rongen en overleden familie;
Overleden ouders Hans en Mya Janssen-Bogman en overleden familie, Hans Poels.

Maandag 22 februari; Cathedra van de heilige apostel Petrus

8.35 u. Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor
: Onze schoolgaande jeugd, dat het opengaan van de school hen meer vertrouwen in zichzelf en in de toekomst mag geven.

Dinsdag 23 februari; H. Polycarpus

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Anna Rochette.

Woensdag 24 februari;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze bisschop en alle priesters van ons Bisdom, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof, en daardoor voor ons een steun zijn in deze moeilijke tijd.

Donderdag 25 februari;

9:00 uur: H. Mis 
Voor:
voor rust en vertrouwen in deze moeizame tijd welke ontstaan is tijdens het Corona. Dat mensen er voor elkaar mogen zijn en voor ieder, vooral voor de zwakken en minst bedeelden een helpende hand zijn.

Vrijdag  26 februari;

8.35 uur Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor:
Voor Gert Koppens en familie Koppens en Wismans.
15:00 uur: een uur van gebed en aanbidding, o.l.v. pastoor Martinus Rijs.