Geef vandaag voor de kerk van morgen

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan!

Begin 2020 hebben betalende parochianen een brief ontvangen van de parochie, waarin het kerkbestuur hen hartelijk dank heeft gezegd voor hun betrokkenheid en bijdrage in 2019. Wie had toen kunnen bedenken dat het nieuwe jaar spoedig liet blijken een grote bedreiging in zich te bergen. Er is veel geleden en velen maken zich zorgen. Kerken bleven zo goed als leeg. Een raar en merkwaardig gevoel…

En toch willen we als parochies graag vooruit! Vorig jaar schreven we dat het kerkelijk landschap weliswaar aan het veranderen is en veel kleinschaliger wordt, maar dat er desalniettemin op het vlak van geloofsbeleving heel wat nog steeds vitaal is, terwijl er ook nieuwe tekenen van hoop groeien en ontluiken. Aan die hoop en dat vertrouwen blijven we ons ook in Venray vasthouden!

Weliswaar waren de kerken vaak verplicht dicht in het voorbije jaar en bleken mensen voorzichtig in hun kerkgang, maar de kerken zijn er nog! Prominent hebben ze hun plek in het midden van het dorp, rustig wachtend op het moment dat de deuren weer gewoon wijd open kunnen!

Ondertussen is er ook in het afgelopen jaar heel veel gebeurd aan onderhoud en renovatie, waarvan we hopen dat we in 2021 aan velen het resultaat mogen laten zien. Al dat werk – naast alles wat er verder vanuit de parochies gebeurt! – kan enkel gebeuren doordat er mensen zijn die er voor gaan en doordat u er uw financiële steentje aan bijdraagt. Het zal niemand verbazen dat de jaarcijfers over 2020 mager zijn. Giften zijn dus onontbeerlijk!

Indien u bijdraagt, kunt u een bedrag overmaken naar de parochies:
St. Petrus’ Banden (Grote Kerk)
ABN-AMRO bank met iban-nr: NL59 ABNA 0484 1000 17
ING bank met iban-nr: NL82 INGB 0001 1748 63
t.n.v. kerkbestuur Venray o.v.v. adm. Kerkbijdrage parochie St. Petrus’ Banden

Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, Christus Koning en Franciscus van Assisi (Paterskerk)
ABN-AMRO bank met iban-nr: NL17 ABNA 0231 8085 26 t.n.v. kerkbestuur Venray o.v.v. adm. Kerkbijdrage parochie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten

Graag ook naam en adres vermelden, anders is er grote kans op verwarring in onze administratie aangaande de vraag welke Janssen of Peters het betreft. Gespreide betaling is ook mogelijk. Eventueel kan er ook contant een bijdrage worden gedaan in de grote ton achter in de kerk of in de pastorie, tijdens de openingsuren van het secretariaat. Graag dan in een envelop, met naam en adres erop, onder vermelding van ‘kerkbijdrage’.

Helpt u deken, kapelaan en kerkbestuur en de vele vrijwilligers ook in 2021 met hart en ziel te werken voor en aan onze kerk en kerkgemeenschap! Bij voorbaat hartelijk dank!