Vastenactie 2021

Vorig jaar heeft de coronacrisis en de lockdown in maart en april ervoor gezorgd dat de inkomsten van de vastenactie minimaal waren. Daarom wil MOV-Vastenaktie dit jaar opnieuw aandacht vragen voor het Project Ewoi in Turkana, dat ligt in Noord-Kenia.

Door extreme droogte groeit er weinig of niets in het Turkana district. Voedsel en goederen moeten worden aangevoerd en zijn, mede door het transport, erg duur. Vooral ouderen zijn van deze situatie de dupe. Voor hen zijn er helemaal geen voorzieningen. In 2002 is daarom het Ewoi project opgestart om in de dorpjes in dat gebied de armste ouderen te voorzien van onderdak, voedsel en medische hulp. Met behulp van vrijwilligers uit  de parochie daar zijn er kleine hutjes voor hen gebouwd. Familieleden en de gemeenschap zijn bij deze hulp betrokken door middel van huisbezoeken, contacten met de plaatselijke parochies, stam- en dorpsoudsten.

Na een lange periode van droogte is er door extreme regenval,  in de tweede helft van 2019, veel weer verwoest. Straten zijn vernield, hutjes weggevaagd en huisraad verloren gegaan. De ouderen hebben opnieuw alles verloren. Ze klopten daarom bij het Ewoi centrum aan voor hulp. Het enige centrum in Turkana dat deze hulp bood.

Helaas heeft vorig jaar het corona virus ook dit district hard getroffen. Ook daar veranderde de leefwijze van de mensen compleet. Vanwege de vele besmettingen, soms ook met de dood tot gevolg, zijn daar scholen, kantoren en kerken gesloten. Mensen sterven thuis of in het enige ziekenhuis in die streek, waar vaak geen enkele arts aanwezig is.  Een sociaal opvangnet is er niet.

Ook het Ewoi centrum moest dicht. Toch blijft de stichting Ewoi individueel hulp bieden, waar dit kan, en met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften.

MOV – Vastenaktie Venray wil in deze moeilijke situatie deze stichting daarom ook in 2021 steunen en doet daarbij een beroep op u, om met uw gift daar hulp te kunnen bieden.

U kunt uw donatie overmaken op: bankgiro NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie, met vermelding “project Ewoi”.“U kunt ook het bijgevoegde betaalvignet gebruiken. Dan wordt uw gift rechtstreeks overgemaakt aan het Ewoi-project.”